Cenik

Vodarina

Cena VODE = 2,007 EUR/ m3
SUBVENCIJA OBČINE VELIKE LAŠČE = 0,4117 EUR/m3

Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 1,595 EUR/m3
Cena VODARINE za gospodarstvo = 2,007 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor omrežnine Znesek na vodomer mesečno
DN do 20 1 9,15
DN 20 - 40 3 27,45
DN 50 15 137,25
DN 80 50 457,5

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji